van Velden Consult - Training en coaching, recruitment en advies  voor werknemers en werkgevers
van Velden Consult - Training en coaching, recruitment en advies  voor werknemers en werkgevers


'meer uitzicht na inzicht'

Hanneke van Velden

Training en coaching, recruitment en advies
voor werkgevers en werknemers


menu
Home
Coaching
Aanbod
Tarieven
Contact
Links
van Velden Consult

Uw vraag:
U heeft een persoonlijk dilemma.
U maakt de balans op, in uw loopbaan of privé.
U verlangt naar een moment van analyse en mogelijk bijsturen.
U loopt tegen een relationeel probleem aan, hetzij in uw werk, hetzij in uw privéleven.
U bent te vaak te gespannen, te vermoeid.
U besluit beter voor uw persoonlijk welzijn te zorgen.
U bent toe aan wat bijzondere aandacht voor uzelf.
U zoekt advies op communicatie-gebied.
U verlangt meer muziek in uw leven.

Ons aanbod:
U wordt individueel of in groepsverband begeleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van onze taal, het gesproken woord. Door het verwoorden wat van binnen speelt wordt dit concreet, tastbaar en beter hanteerbaar: meer uitzicht na inzicht.

Mijn kwaliteit is dat ik mensen kan helpen bij dit naar buiten brengen van wat binnen leeft en gehoord wil worden. Steeds opnieuw raak ik gefascineerd door het moment waarop degene die ik begeleid "de juiste snaar raakt".

Mijn ervaring is dat mensen mij, overal waar ik kom, als vanzelf hun verhalen vertellen en hun dilemma's voorleggen. Dit heeft sterk bijgedragen aan mijn besluit er mijn professie van te maken.

Ik richt me op de ontwikkeling van het sterkste instrument dat ieder van ons in zich heeft.
De kracht van groeiend inzicht en zelfsturing, zowel in de persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Gebaseerd op een combinatie van levens- en werkervaring draag ik door luisteren en losmaken, bewust worden en bekrachtigen, met succes bij aan het ontwikkelingsproces van individu of groep.